Boljša organizacija razpisnih postopkov

Evropska komisija je z objavo novih smernic prišla naproti javnih uslužbencem, ki se ukvarjajo z evropskimi skladi. Nove smernice bodo tem v ponoč pri zagotavljanju preglednih in učinkovitih postopkov javnega naročanja za projekte, financirane s strani Evropske Unije. Med 2014 in 2020 je v realno gospodarstvo EU usmerjeno več kot 450 milijonov evrov, od tega se…

Sprememba mejnih vrednosti

Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe, ki so neposredno uporabljive ter za naročnike v celoti zavezujoče, in s tem tudi nove mejne vrednosti so pričele veljati s 1. januarjem 2018. Spremembe…

Spletno reševanje sporov

O spletišču Na tem spletišču EU pomagamo nezadovoljnim potrošnikom. Uporabite ga lahko, če se želite pritožiti glede blaga ali storitev, ki ste jih kupili na spletu, in poiskati nevtralni tretji organ (organ za spletno reševanje sporov), ki bo pomagal rešiti spor. V nekaterih državah lahko tudi trgovci vložijo pritožbo zoper potrošnika. Če to velja za…

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ne podpira predloga novega zakona o javnem naročanju.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ne podpira predloga novega zakona o javnem naročanju. »GZS ne podpira predloga ZJN brez ustreznih dopolnitev in sprememb predloga, ki bodo zagotovile konkurenčnost izbire ob sočasnem zagotavljanju poštene vrednosti javnega naročila. Nasprotujemo nevsebinskemu pristopu javnih naročnikov in sodišč k javnemu naročanju in zahtevamo odgovorno javno naročanje,« je pozval Igor Knez iz…

Novost pri naši storitvi

Prestavljamo vam novost v naši storitvi : Sedaj vam bomo pošiljali dodatne razpise in naročila na vaš mail naslov, če ste registrirani pri nas in imate sklenjeno naročniško razmerje. Nemalokrat se zgodi, da razpisniki oziroma naročniki razpisov ne definirajo natančno razpisa na osnovi CPV kode in tako se zgodi, da ne dobite razpisa iz dejavnosti…